Zakładanie Trawników

Każdy, kto choć raz pracował przy zakładaniu trawnika wie, ile pracy trzeba wykonać. Ale teraz są dostępne urządzenia przy użyciu których można to wykonać szybciej i sprawniej. Specjalna glebogryzarka separacyjna miele starą darń i wraz z kamieniami zakopuje pod spód. Na wierzchu mamy spulchnioną  ziemię. Urządzenie do zrywania darni jest bardzo przydatne, gdy chcemy się pozbyć starej darni pod miejsca na nowe nasadzenia lub trawnik.

Oferujemy usługi i wynajem następujących urządzeń:

  • glebogryzarka separacyjna,
  • wycinarka darni,
  • grabie mechaniczne.